43. RAJD MONTE KARLINO:


  CYKL:Rajdowe Mistrzostwa
Polski Zachodniej

  RUNDA:1 / 7

  ROZPOCZĘCIE:18 marca 2017r.

  ZAKOŃCZENIE:19 marca 2017r.

  BAZA RAJDU:Karlino

  NAWIERZCHNIA: asfalt, beton, kostka

  KATEGORIA:KJS

  DŁUGOŚĆ RAJDU:160 km

  DŁUGOŚĆ OS:38 km


PLIKI DO POBRANIA:   AKREDYTACJA PRASOWABIURO PRASOWE:


Homanit Arena, ul. Kościuszki 1a, Karlino

18 marca 2017r - sobota, godz. 09:00 - 19:00

19 marca 2017r - niedziela, godz. 09:00 - 14:00


Informacje dla przedstawicieli mediów.

Dla przedstawicieli mediów planujących przeprowadzenie relacji bezpośrednio z trasy rajdu przygotowaliśmy druk akredytacji prasowej. Prosimy pobrać formularz, wypełnić i przedłożyć w biurze rajdu w godzinach pracy. Po przyjęciu deklaracji otrzymają Państwo materiały ułatwiające relacjonowanie naszej imprezy.

Termin nadsyłania akredytacji wygasa 17 marca 2017r.

Akredytacje mogą otrzymać wyłącznie dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz mediów elektronicznych. Nie przysługują one przedstawicielom klubów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych. Dziennikarze niezależni mogą zostać poproszeni o udokumentowanie swoich publikacji. Jeden wniosek dotyczy jednej akredytacji. Wnioski niekompletne, nieczytelne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.