Zamknięcie listy zgłoszeń za:


rajdowy szalik

PLIKI DO POBRANIA:


   REGULAMIN AKREDYTACJI

   AKREDYTACJA PRASOWA


BIURO PRASOWE:

16 marca 2024 r. - sobota, godz. 17:30 - 18:30
Homanit Arena, ul. Kościuszki 1a, Karlino

17 marca 2024 r. - niedziela, godz. 10:00 - 14:00
Homanit Arena, ul. Kościuszki 1a, Karlino


Informacje dla przedstawicieli mediów

Dla przedstawicieli mediów planujących przeprowadzenie relacji bezpośrednio z trasy rajdu przygotowaliśmy druk akredytacji prasowej. Prosimy pobrać formularz, wypełnić i przedłożyć w biurze rajdu w godzinach pracy. Po przyjęciu deklaracji otrzymają Państwo materiały ułatwiające relacjonowanie naszej imprezy.


Termin nadsyłania akredytacji wygasa 15 marca 2024 r.


Akredytacje mogą otrzymać wyłącznie dziennikarze prasy, radia, telewizji oraz mediów elektronicznych. Nie przysługują one przedstawicielom klubów, sponsorów, agencji reklamowych i promocyjnych. Dziennikarze niezależni mogą zostać poproszeni o udokumentowanie swoich publikacji. Jeden wniosek dotyczy jednej akredytacji. Wnioski niekompletne, nieczytelne lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.Copyright © 2009-2024 - TopDrive Maciej Raczewski